top of page

שיטת פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז נקראת על שם מייסדה, ד״ר משה פלדנקרייז, שהשכיל לשלב בין עולמות ידע שונים ויצר שיטה הפונה דרך תנועה ומודעות למערכת העצבים ודרכה למוח ולאדם כולו. פלדנקרייז לימד את שיטתו בתחילה באופן פרטני, במגע, ובהמשך הציע את הידע כשיעור קבוצתי מילולי מובנה.

בשני האופנים השיטה מלמדת לחוש ולהכיר את עצמנו דרך המון וריאציות של עשייה ותנועה. פלדנקרייז קיווה וכיוון להיכרות מעמיקה של כל אדם עם יכולותיו, לריבוי הבחנות וידיעות והתפתחות בלתי פוסקת, אינטואיטיבית ואישית.

שיעורים קבוצתיים / שיעורים פרטניים

עוד על ד״ר משה פלדנקרייז, הוגה הדרך

כיום, שיטת פלדנקרייז נלמדת ונותנת מענה לאנשים בכל רחבי העולם. כמו כן, מקבלת היום יותר מתמיד גיבוי וחיזוק ממחקרים העוסקים בגמישותו של המוח והאפשרות להמשיך להתעצב ולהשתנות בכל גיל ובכל מצב רפואי - בזכות פעולותינו והבחירות שאנו עושים.

bottom of page